การใช้am2320 Arduino 2

การใช้งาน AM2320 วัดค่า อุณหภูมิความชื่น ด้วยArduino

การใช้งาน AM2320 วัดค่า อุณหภูมิความชื่น ด้วยArduino

การใช้am2320 Arduino 1

AM2320 นี่จะคล้ายๆกับ DH11 ครับโดยจะมีOutputเป็น I2C การใช้งานง่ายมากครับโดยสามารถต่อวงจรตามรูปด้านล่างครับ

 

การใช้am2320 Arduino 2

อุปกรณ์ 
1. Arduino UNO R3
2. AM2320
3. ตัวต้านทาน10k OHM 2 ตัว

ตัวอย่างโปรแกรมจะเป็นการแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้นออกมาทาง Visual Terminal ครับ

Source code การใช้งาน AM2320 วัดค่า อุณหภูมิความชื่น ด้วยArduino

LIBRARY AM2320 : Download

#include <Wire.h>

#include <MyAM2320I2C.h>

MyAM2320I2C MyAM(0xB8 >> 1);

void setup()

{

Serial.begin(9600);

if(MyAM.isReady()) Serial.println(“AM2323 OK”);

else Serial.println(“AM2323 Fehler”);

void loop()

{

MyAM.readRaw()

Serial.println(MyAM.readHumidity());

Serial.println(MyAM.readTemp());

delay(5000);

}

 

 

Facebook Comments