รวมคลังแสง library arduino

ใครมี library arduino อยากแชร์ก็สามารถเอามาฝากลงกันได้นะครับแชร์ๆกัน ถ้าผมไปดูดใครมาลงแล้วเจ้าของรู้สึกไม่ดีสามารถแจ้งผมลบได้นะครับผมยินดีลบให้ครับ

Download library arduino

LCD 16×2 : LiquidCrystal.zip
4×4 Matrix KEYPAD : HCMatrixKeypad.zip
OLED : จอ OLED :: OLED Adafuit1   และ  OLED Adafuit2
DH11 : Adafuit DH11
Ultrasonic sensor HC-SR04 : Download
AM2320 : Download
MM7361 : Download
8×8 Max7219 LED Matrix  : Download
การติดตั้ง Library บน Arduino : ที่นี่

โปรแกรมที่จำเป็น
โปรแกรมสร้างภาพบนจอ LCD,OLED : Download

 

Facebook Comments