การใช้งาน mq3 alcohol sensor

การใช้งาน Arduino รับค่า MQ-3 alcohol sensor

MQ-3 alcohol sensor เป็นsensor วัดแอลกอฮอล์ไม่เฉพาะแค่ใน alcohol, particularly ethanol แต่สามารถตรวจจับได้ในผลิตภัณทั้งหมดที่มีแอลกอฮอล์ เช่นเหล้าเบียร์ไวน์ หรืออื่นๆ อนกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น breathalyzer เพื่อวัดแอล์กอฮอลจากลมหายใจได้อีกด้วย ถือว่า MQ-3 alcohol sensor เป็นsensor วัดแอลกอฮอล์ ที่มีประโยชน์มากครับ

หน้าตาของ MQ-3 alcohol sensor
การใช้งาน MQ-3 alcohol sensor 1

 

อุปกรณ์
1. Arduino Uno R3
2. MQ-3 alcohol sensor

การต่อใช้งาน MQ-3 alcohol sensor
การใช้งาน mq3 alcohol sensor

 

Source Code การใช้งาน Arduino รับค่า MQ-3 alcohol sensor 

const int AOUTpin=0;//the AOUT pin of the alcohol sensor goes into analog pin A0 of the arduino
const int DOUTpin=8;//the DOUT pin of the alcohol sensor goes into digital pin D8 of the arduino
const int ledPin=13;//the anode of the LED connects to digital pin D13 of the arduino

int limit;
int value;

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(DOUTpin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
value= analogRead(AOUTpin);
limit= digitalRead(DOUTpin);
Serial.print(“Alcohol value: “);
Serial.println(value);
Serial.print(“Limit: “);
Serial.print(limit);
delay(100);
if (limit == HIGH){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else{
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

 

Facebook Comments